Custom Search
 

    Tokyo

      
Tokyo

    Japanese Phrases


Language Barrier: During our visit, we found that only 10% of the persons we encountered spoke basic English. Typically, cab drivers, subway supervisors, and store clerks do not speak English.

Handy Japanese Phrase Reference
northkita
southminami
easthigashi
westnishi
adventureboku motome koko ni yatte kita.
airport is close to the hotelkuu kou wa hoteru no chikakuni arimas.
airplane is far from the trainhikouki wa densha no to-kuni arimas.
apologiesmoshi-wake
are you comingki-mas ka?
barizakaya
bad tastemazui
bankginkou
beernamachu (pint), bieru
beer (order 1 bottle)bieru i-hon, onegai shimasu
beer (order 1 flass)bieru ipp-ai, onegai shimasu
blackkuroi
book is more $$ than paperhon wa shinbun yori taki des.
car, drivekuruma, untensuru
call girlabazure
cat is behind the carnekko wa kuruma no ushironi imas
cat is next to the carnekko wa kuruma no yokoni imas
cat is under the carnekko wa kuruma no shite imas
cat is on top of the carnekko wa kuruma no oueni imas
cheapya-sui
cashgen kin
checkko git te
check please.den-pyoo o motte ti-ka kudasai
-alternate-oh-ai-so
-alternate-kai-kei onegai shimas, kudasai
cheersee ta da, kee mass .. kampai
chinachuugoku
closechika-kuni
coldsamui
come here oftenyoku koko ni kurun des ka
compasskan-pas-u
coolkakkoi
cowushi
cow goes leftushi wa hidari ni maga ri mas.
cow goes rightushi wa migi ni maga ri mas.
cow goes straightushi wa mat tsu gu iki mas.
deliciousoo ee she
do you have a cupcup-o wa motte de mas ka?
do you understand englisheigo ga hanash i mas ka?
do you like guinnessguinness wa ski des ka?
do you sell eggstamago o u-te imas ka?
dog is to the right of the girlinu wa kanojo no migi ni imas
don't know japanesenihongo wa hanash i mas en.
dorkam-pon-tan
drinkikki ikki
entranceira-guchi
exitde-gucci
excuse me!su mi ma sen, gomen naisai
expensivetakai
express ticketkyuu-ko-ken chi-ket-to
farto-kuni
fastha yai
flowers are in his right hand.hana wa kare no migi te ni arimas.
14 is after 13juyon wa jusan no ato ni kimas.
friendtomo-dachi
fruit is yellowkono kudamano ga kiroi des.
glassesmeganega
go to hellshine (shi-nay)
good to see you.you ko so
great time!moria gatteru
guidesendatsu .. gaido
hairkami
heavyomoi
he is eating an apple.kara wa ringo ta-bet de mas.
he is at workkare wa shigoto bani i mas.
he has more than herkare wa kano yori taksan gohan o mot-te imas.
he is reading book.kara wa hon won yo de mas.
he is riding the trainkare wa chika tetsu not-te imas.
he is going to the train stationkare wa chika tetsu eki ni iki mas.
help!tasu kete .. kudasai!
heyoi
hotel reservationyoyaku sh-te arimasu.
honestmajime
horse is to the left of the boyuma wa otoko no hidari ni imas.
hotatsui
howdychiwassu / ossu
how are youo genki des ka?
how did you get to worknani de shigoti ni ki mas ka>
how many do you havei-kut-su arimasu ka?
how much is it?ikura des ka?
how old are younan sai des ka?
how late?nanji made de mas ka?
how is the weather?ten ki wa dou des ka?
how will you paynani de harai i mas ka?
hungrykui-te
i'm readyjunbi OK des!
i do not understand.boku wa waka-ri-mas-en.
i understand a littleboka wa chotto waka-ri-mas.
i am going to the hotel.boku wa hoteru ni iki mas.
i am at the hotel.boku wa hoteru ni mas.
i am having funboku wa mo ri a gat-teru
i have a reservation.boku wa yoyaku ga ari masu.
i am thirstynodo ga kawai te i mas
i am hungryboka wa hara heta des.
i like to play soccer.boku wa saka o suru noga ski des.
i like sakiboku wa re-shu ga ski de wa arimas.
i live (was born) in japanboku wa nihon o susshin des.
i lost my passportboku no passporto wo nakushita.
i need moneyboku wa okane ga i ri mas.
i shall buy itsore wa kai tai no des.
i shall do itshimas
i shall drink.nomi mas.
i took the trainchika te tsu deki mas.
i want to eat sushisushi o ta bai tai des
i want meatboku wa niku ga ho shi des.
i want to meet youai tai des.
i will call you.denwa o shimas.
i will tryya-te nimas.
i work at a bankboku wa ginko no shigoto ban i masu.
-- alternatetakahashi des.
-- alternateboku wa ginko de hatarai te i masu.
i would like to eattabetai des.
i'm at the hotelboku wa hoteru ni imas.
i'm from americaboku wa america-jin des.
-alternate-america no shu-shin des.
is this place OKkoko wa ii des ka? (ii='good')
is it goodii deshou?
is the flight arrivedkono fli-to wa nan ji ni to chuk ku shimas ka?
is the flight on timekono fli-to wa ji kan do ri des ka?
is the train latedensha wa okurete imas ka?
let's be friendsyoroshiku onegai shimas.
let's eattabe masho.
let's go ______________ iko ze
let's have a drink here.koko de nani ka nomi masho.
let's meetai masho.
let's partyasobo
libraryto sho kan
light (low weight)karui
maidme-do, jijo
many thankstasha
mart (k-mart)donki
meal - beforei ta da ki masu.
meal - aftergo chi so sama deshita.
mentor/teachersensei
moneyo-kane, en (yen)
movieei ga
my name iso namae wa ___ des.
newatarashi
nice to meet you!hajime mashite! dozo yu rush ku!
oldhu rui
on, in, underoite, naka, sh-ta
one personhi-to-ri
one more drinkoka wa ri, kudasai
one saki, please!re-shu o ipp-ai onegai shimasu.
-alternate-nihon-shu ipp-ai kudasai
out lateoru
outfit looks goodsono fukuso wa oshare dane.
photoissho ni shashin toro?
peoplehito tachi
nerdotaku
new to japanboku wa nihon ni kita bakari nan des.
no thanksacchi itte
openaku
picture?i-sho ni sashin toro.
please comeki-te, kudasai.
policekai-sats-u
post officeyu bin kyo ku
pretty girlbi-jin
safe boxkinko
safetyanzen
sakere-shu
school girljoshi kosei
sickbe-yoo-ki
singledoku-shin
slowosoi
sorrygomen nasai
soy saucesho-yu
studysutadi, kenkyuu
suresada me shi, kashiko mari mashita!
swimoyo-gu
taxi to hotelshiodome park hotel made onegai shimasu.
tell me your nameonamae oshiete-kudasai
-alternate-o-namae o wa?
that's allsore de zen bu des
theateren ge ki
there are, i havearimas
thirstynodo ga kawai des
-alternate-boku wa kawa ku des?
ticketchiketto, kippo, choto
tiredska-ret
toilettoi-ee-ra wa doku des ka?
toy is next to his right footomochya wa kare no migi ashi no yoko ni arimas.
tunamaguro
tuna, rolledtekka maki
way to hotel?su mi mas sen. hoteru made nomi chi o oshiete kudasai?
walkaruku, shouyou oshiko-shtai
welcomeyou ko so
welcome: how manyirrashai mase! nan-mei same des ka?
what are you doingnani osh de mas ka?
what do you havenani o motte de mas ka
what do you recommendnanika osu-sume wa arimas ka
what is this/thatkore wa nan des ka? sore ""
what time is itima nanji des ka?
what would you like to drinknani ka nomitai des ka?
-alternate- ..ocha shimasen ka
where am ikoko wa doko des ka?
where are the disheso salewa doku des ka?
where are you fromdoko no sushin des ka?
where are youdoko ni imas ka?
where are you goingdoko ni iki mas ka?
where is the barizakaya wa doko des ka?
where is my seatboku no seki wa doko des ka?
what is your nameo namae o wa
-alternate-anata no namae wa nan desu ka?
what do you havenani o motte de imas ka?
what are you doingnani o shite imas ka?
what's upossu
what is your specialtygo-senmon wa?
which car is bestdono kuruma ga ichiban ski des ka?
who/whichdare/dono
who is that personsochira wa donata des ka?
will you do itshimas ka?
will you waitmachi-mas-ka?
window is openkono mado wa ai te imas
window is closedkono mado shimat te imas
would you like this seatkono seki no suwari mas ka?
would you like a drinknani ka nomitai des ka?
write it down, pls.kaite, kudasai.
writingkaite
yellowkiroi
yes, i have cuphai .. cup-o wa motte masu.
yes, it is.hai, so des.
you are beautifulanata wa kawaii des.
you are welcomedo ita shi mash-te
100hyaku
1000sen / issen
10,000ichi-man
100,000ju-man
1,000,000hyaki-man
10,000,000sen-man
100,000,000oku
1billionjuuoku
antique/oldhirui
andto
awakeoki mas
afterato
badyokunai .. warui
beforemae
beveragenomimono
blanketmoufu
brokenko wa re tei
browncha i do
butga
buykatsu
chickento ri
centimeterssenchi
classroomgakko
closechikaku
coldsamui
dateichi nichi
DAY1 Sunnichi yobi
DAY2 Mongetsu yobi
DAY3 Tuekey yobi
DAY4 Wedsui yobi
DAY5 Thumoku yobi
DAY6 Frikin yobi
DAY7 Satdou yobi
desireho shi
DIR1-northkita
DIR2-southminami
DIR3-easthigashi
DIR4-westnishi
DIR5-lefthidari
DIR6-rightmigi
driveuntenshite
fartooku
farewelloyasuminasi
fitaimasu
friendtomo dachi
good/greatja, yokatta
grayhai iro
guestokyaku
hardware shopkana mono ya .. DIY
herekoko
hotat sui
hospitalbyouin
how muchikura
hungryonaka-suita
innaka
insideokunai
jewel shophosekiten
ladderha shi go
learnbenkyou shite
likesuki (suki na)
live/residesunde
live/fromsu shin
mapchizu
MEAL1 breakfastasa gohan, cho shoku
MEAL2 lunchhiru gohan, chu shoku
MEAL3 dinneryu gohan, yu shoku
meatniku
moneyo-kane
monthikkagetsu
-alternate--gatsu
needgai
nursekangoshi
onoeni ..ue
outsidesoto
pillowmakura
playasonde
rainame
shoeskutsu
specialtysenmon
streetto ri
studentgakusei
studybenkyo
teaocha, koucha
teachoshiete
thank youarrigato-gozaimasu
thirstysuwatte, nodo-ga-kawai te mas
this-thatkore are / sore
-alternate-kochira achira / sochira
ticketkip-poo
towelta o ru
toyomo cha
undershita-ni
weekis shuu kan
walkaruite, shouyou
whenitsu
wheredoko
whichkono ano / sono
whodare
whydoushite .. nazi
workshigoto
-alternate-hataraite
yearichinen


Tokyo Tower with Mount Fuji in the Distance Tokyo Tower with Mount Fuji in the DistanceMore References for Tokyo

PASMO · Park Hotel · JR East Trains


Get to the Point! via Planet99.com

Home   Contact Us   Site Map   Disclaimer   Advertise on this site

© 1995-2010 Stoltenbar Inc. All Rights Reserved.1/1/2010 01:04